Natuurvriendelijk isoleren, wat valt hier precies onder?

Er wordt vandaag de dag ontzettend vaak gesproken over natuurvriendelijk isoleren. Dit gezegd hebbende blijft het voor veel mensen heel onduidelijk wat er hier nu precies mee wordt bedoeld. Voor deze vorm van isoleren geldt dat er altijd aandacht bij wordt besteed aan de dieren die zich mogelijks in bepaalde onderdelen van de woning bevinden. Het kan hierbij dan bijvoorbeeld gaan om de spouwmuur, maar wat bovendien ook te denken van de ruimte die zich onder het dak bevindt? In ieder geval, ben jij geïnteresseerd om meer over deze vorm van isoleren te weten te komen? Dan is het alvast zeker de moeite waard om je in onderstaande informatie te gaan verdiepen.

Waarom is natuurlijk vriendelijk isoleren belangrijk?

Laat ons om te beginnen eerst even kijken naar wat natuurvriendelijk isoleren nu precies zo interessant maakt. Voor ontzettend veel mensen geldt uiteraard in de praktijk dat ze flinke dierenvrienden zijn. Dit zorgt ervoor dat men vaak wil voorkomen dat er dierenleed wordt veroorzaakt. We staan er echter vaak niet bij stil, maar we veroorzaken bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden doorgaans ook niet zelden dierenleed. Denk hierbij zeker ook maar eens aan het isoleren van onze woning. Dit geldt niet in het minst voor het isoleren van de ruimte welke zich onder het dak bevindt evenals voor de ruimte die deel uitmaakt van de zogenaamde spouwmuur van woningen.

Natuurvriendelijk isoleren zorgt ervoor dat er kan worden gerekend op niet zomaar één, maar wel op twee interessante voordelen. Om te beginnen is het zo dat dieren de mogelijkheid krijgen om weg te vliegen waardoor ze in leven kunnen blijven. Daarnaast is het bovendien eveneens zo dat er wordt gewerkt aan de realisatie van bijvoorbeeld nestkasten. Op deze manier kan er worden gezorgd voor nieuwe onderkomens voor de dieren die hun nesten hebben moeten verlaten. 

Hoe wordt er hiervoor te werk gegaan?

Bij natuurvriendelijk isoleren is het zo dat er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde exclusion flaps. Deze zorgen ervoor dat ze wel naar buiten kunnen, maar niet (meer) naar binnen. Het plaatsen van dergelijke hulpmiddelen gebeurt in de praktijk vier dagen voordat er wordt gestart met isoleren. Voor de woning geldt dat ze op deze manier natuurvrij kan worden gemaakt. Het is van belang om er rekening mee te houden dat dit in de regel enkel en alleen maar mag gebeuren buiten het broedseizoen of de winterperiode. Vervolgens zal het isoleren van de woning gebeuren gewoon op de gebruikelijke wijze. Van belang om rekening mee te houden bij deze vorm van isoleren is dat er ook moet worden gezorgd voor de creatie van nieuwe onderkomens voor de dieren.

Natuurvriendelijk isoleren is altijd een absolute aanrader!

Door de jaren heen is gebleken dat natuurvriendelijk isoleren een belangrijke meerwaarde met zich mee heeft gebracht voor de dierenwereld. In het verleden werd er bij het isoleren van een woning dan ook niet omgekeken naar de dieren die er mogelijks nog in terug te vinden waren. Vandaag de dag is dat een compleet ander verhaal. Ben jij ook iemand met een hart voor dieren? Dan zal je kunnen vaststellen dat deze vorm van isoleren zeker en vast het overwegen waard is.

Klik hier voor meer informatie.